โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 220-227.97 mm. article


รายการโอริง (O-Rings)ขนาดต่างๆ หน้า 90

d1 x d2

d1 x d2

d1 x d2

d1 x d2

220.00 x 2.00

220.00 x 3.00

220.00 x 3.50

220.00 x 4.00

220.00 x 4.50

220.00 x 5.00

220.00 x 5.33

220.00 x 5.70

220.00 x 6.00

220.00 x 6.50

220.00 x 6.80

220.00 x 7.00

220.00 x 7.50

220.00 x 8.00

220.00 x 8.20

220.00 x 8.40

220.00 x 8.60

220.00 x 10.00

220.00 x 10.11

220.00 x 14.00

220.00 x 15.00

220.00 x 16.00

220.00 x 20.00

 

221.00 x 3.00

221.00 x 3.50

221.00 x 4.00

221.00 x 4.50

221.00 x 5.00

221.00 x 6.00

221.00 x 8.00

 

221.50 x 5.70

 

 

 

221.62 x 5.33

221.62 x 6.99

   

221.84 x 3.53

 

 

 

221.93 x 2.62

 

 

 

222.00 x 1.78

222.00 x 2.00

222.00 x 2.50

222.00 x 2.62

222.00 x 3.00

222.00 x 3.20

222.00 x 3.50

222.00 x 4.00

222.00 x 5.00

222.00 x 5.50

222.00 x 6.00

222.00 x 6.50

222.00 x 6.53

222.00 x 7.00

222.00 x 12.00

222.00 x 12.70

222.40 x 5.00

 

 

 

222.50 x 3.00

222.50 x 6.00

 

 

222.94 x 2.60

 

 

 

223.00 x 2.00

223.00 x 3.00

223.00 x 3.50

223.00 x 4.00

223.00 x 5.00

223.00 x 6.00

223.00 x 12.00

 

223.30 x 5.70

 

 

 

223.90 x 8.20

 

 

 

224.00 x 3.00

224.00 x 3.50

224.00 x 3.55

224.00 x 3.80

224.00 x 4.00

224.00 x 5.00

224.00 x 5.30

224.00 x 6.30

224.00 x 7.00

224.00 x 8.40

224.00 x 10.00

 

224.20 x 2.50

 

 

 

224.30 x 3.10

 

 

 

224.50 x 6.40

224.50 x 8.40

 

 

225.00 x 2.00

225.00 x 2.50

225.00 x 2.80

225.00 x 3.00

225.00 x 3.50

225.00 x 3.53

225.00 x 4.00

225.00 x 4.50

225.00 x 5.00

225.00 x 5.20

225.00 x 5.70

225.00 x 6.00

225.00 x 6.30

225.00 x 6.50

225.00 x 7.00

225.00 x 8.00

225.00 x 10.00

225.00 x 12.00

225.00 x 15.00

225.00 x 20.00

225.20 x 5.70

 

 

 

225.50 x 5.00

 

 

 

226.00 x 2.00

226.00 x 2.50

226.00 x 3.00

226.00 x 3.50

226.00 x 4.00

226.00 x 5.00

226.00 x 6.00

226.00 x 8.00

226.00 x 10.00

226.00 x 11.00

226.00 x 12.70

 

227.00 x 2.00

227.00 x 2.50

227.00 x 3.00

227.00 x 3.30

227.00 x 3.50

227.00 x 4.00

227.00 x 4.50

227.00 x 5.00

227.00 x 6.50

227.00 x 7.00

227.00 x 9.00

227.00 x 10.00

227.00 x 20.00

 

 

 

227.97 x 5.33

227.97 x 6.99

 

 

ก่อนหน้า

 

 

หน้าถัดไป


 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งมาตามแบบฟอร์มอีเมลข้างล่างนี้ หรือ

โทร: 0-2719-7300 โทรสาร: 0-2719-7309 

อีเมล: westbown@truemail.co.th


ชื่อ :  *
บริษัท :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
อีเมล :  *
หัวข้อ :
รายละเอียด :โอริง (O-Rings) ขนาดต่างๆ หน้า 51-100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 300-308.86 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 291-299.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 281-290 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 273-280 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 265-272.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 257-264.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 250-256.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 242-249.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 235-241 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 228-234.82 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 214-219.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 206-213.91 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 200-205.87 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 193-199.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 186-192.22 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 180-185.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 174-179.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 168-173.87 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 163-167.8 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 158-162.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 153-157.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 148-152.62 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 143-147.55 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 139-142.88 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 135-138.94 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 131-134.6 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 127-130.85 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 123-126.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 120-122.8 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 117-119.89 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 114-116.84 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 110-113.98 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 106-109.78 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 103-105.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 97-99.6 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 93-96.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 90-92.99 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 100-102.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 87-89.69 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 85-86.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 82-84.7 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 79-81.92 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 76-78.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 73-75.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 70-72.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 68-69.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 66-67.95 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 64-65.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 62-63.9 mm. article