โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 214-219.5 mm. article


รายการโอริง (O-Rings)ขนาดต่างๆ หน้า 89

d1 x d2

d1 x d2

d1 x d2

d1 x d2

214.00 x 2.00

214.00 x 2.50

214.00 x 3.00

214.00 x 3.50

214.00 x 4.00

214.00 x 4.50

214.00 x 5.00

214.00 x 5.50

214.00 x 6.00

214.00 x 7.00

214.00 x 12.00

214.00 x 20.00

214.10 x 8.40

 

 

 

214.30 x 5.70

 

 

 

214.50 x 3.00

214.50 x 7.00

214.50 x 8.40

 

215.00 x 2.20

215.00 x 2.50

215.00 x 3.00

215.00 x 3.50

215.00 x 4.00

215.00 x 4.50

215.00 x 5.00

215.00 x 5.30

215.00 x 5.50

215.00 x 5.70

215.00 x 6.00

215.00 x 6.40

215.00 x 6.50

215.00 x 7.00

215.00 x 7.50

215.00 x 8.00

215.00 x 10.00

215.00 x 13.50

215.00 x 20.00

 

215.17 x 2.62

 

 

 

215.27 x 2.62

215.27 x 5.33

215.27 x 6.99

 

215.49 x 1.78

215.49 x 3.53

 

 

215.58 x 2.62

 

 

 

215.65 x 1.59

215.67 x 5.33

 

 

215.90 x 1.78

215.90 x 6.35

 

 

216.00 x 2.00

216.00 x 3.00

216.00 x 3.50

216.00 x 4.00

216.00 x 5.00

216.00 x 6.00

216.00 x 6.99

216.00 x 8.00

216.50 x 2.50

 

 

 

216.65 x 1.90

216.65 x 2.70

 

 

217.00 x 1.78

217.00 x 3.00

217.00 x 3.50

217.00 x 4.00

217.00 x 5.00

217.00 x 5.20

217.00 x 6.00

217.00 x 7.00

217.00 x 7.50

217.00 x 8.00

 

 

217.50 x 2.50

 

 

 

218.00 x 2.00

218.00 x 2.20

218.00 x 3.00

218.00 x 3.50

218.00 x 3.55

218.00 x 3.60

218.00 x 4.00

218.00 x 4.20

218.00 x 4.50

218.00 x 5.00

218.00 x 5.30

218.00 x 5.33

218.00 x 5.80

218.00 x 6.00

218.00 x 6.35

218.00 x 7.00

218.00 x 7.20

218.00 x 8.00

218.00 x 10.00

218.00 x 12.00

218.00 x 19.00

 

 

 

218.19 x 3.53

 

 

 

218.40 x 4.18

 

 

 

218.50 x 4.50

218.50 x 5.80

 

 

218.70 x 2.00

 

 

 

219.00 x 3.00

219.00 x 3.40

219.00 x 3.50

219.00 x 4.00

219.00 x 4.50

219.00 x 5.00

219.00 x 8.40

219.00 x 16.00

219.10 x 8.40

 

 

 

219.20 x 5.70

 

 

 

219.30 x 5.70

 

 

 

219.49 x 3.53

 

 

 

219.50 x 3.00

219.50 x 5.33

219.50 x 8.40

 

ก่อนหน้า

 

 

หน้าถัดไป


 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งมาตามแบบฟอร์มอีเมลข้างล่างนี้ หรือ

โทร: 0-2719-7300 โทรสาร: 0-2719-7309 

อีเมล: westbown@truemail.co.th


ชื่อ :  *
บริษัท :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
อีเมล :  *
หัวข้อ :
รายละเอียด :โอริง (O-Rings) ขนาดต่างๆ หน้า 51-100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 300-308.86 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 291-299.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 281-290 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 273-280 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 265-272.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 257-264.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 250-256.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 242-249.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 235-241 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 228-234.82 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 220-227.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 206-213.91 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 200-205.87 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 193-199.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 186-192.22 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 180-185.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 174-179.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 168-173.87 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 163-167.8 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 158-162.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 153-157.5 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 148-152.62 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 143-147.55 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 139-142.88 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 135-138.94 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 131-134.6 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 127-130.85 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 123-126.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 120-122.8 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 117-119.89 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 114-116.84 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 110-113.98 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 106-109.78 mm. article
โอริง (O-RIngs) ขนาด ID(d1) 103-105.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 97-99.6 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 93-96.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 90-92.99 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 100-102.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 87-89.69 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 85-86.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 82-84.7 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 79-81.92 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 76-78.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 73-75.97 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 70-72.76 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 68-69.9 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 66-67.95 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 64-65.8 mm. article
โอริง (O-Rings) ขนาด ID(d1) 62-63.9 mm. article